From seed to distribution

Kimco N.V. follows the entire production process of the carrots very carefully: from the choice of the field and seeds, storage depots, packing, distribution and sales. We would like to give you a brief overview of the production process.

 

Machinaal zaaien in een ideale bodem

1/14
Mechanical sowing into a prepared soil bed.

Grondige visuele controle: wortelen die niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten worden verwijderd

8/14
Thorough visual control: carrots that don’t meet our quality demands are removed.

 

   

Machinaal oogsten van de wortelen

2/14
Mechanical harvesting of the carrots.

Hydrokoeling: tijdens het verwerkingsproces worden de wortelen besprenkeld met ijskoud water om de houdbaarheid te verhogen

9/14
Hydro cooling: During the washing process carrots are rinsed with ice-cold water to enhance shelf life.

   

Ongewassen opslag in koelcentrum bij 1°C om het hele jaar levering te garanderen. Daardoor behouden ze ook hun smaak en vitaminen.

3/14
Unwashed storage in cool stores at 1°C to ensure delivery all year round and to guarantee that the carrots retain their flavour and nutritional value.

Volautomatische sortering per kaliber en gewicht

10/14
Fully mechanical sorting by size and weight.

   

De ongewassen wortelen worden in kisten of los gelost in de verwerkingseenheid te Dendermonde

4/14
Unwashed carrots are unloaded in boxes or bulk at the pack house in Dendermonde.

Op 10 verpakkingslijnen worden de wortelen afgevuld in verschillende kalibers en verpakkingen, volgens de wensen van de klant11/14
The carrots are packed per size and packing type by 10 different production lines to fulfil specific orders from our customers.

   

De wortelen worden in diverse fasen ontdaan van productvreemde stoffen en worden grondig gewassen

5/14
Foreign bodies are removed throughout the washing process. Carrots are thoroughly washed.

Dagelijks worden er controles uitgevoerd in het labo (om o.a. het water, de temperatuur, de kwaliteit en het afvulgewicht te checken)12/14
Controls are performed daily on the water, temperature, quality, absence of metals and the weight of the bags.

   

Borstelmachine: wortelharen en andere onzuiverheden verdwijnen zodat we een product verkrijgen met glad oppervlak en mooie kleur

6/14
Brushing machine:  Fine roots and other impurities are removed from the carrots, in order to achieve a product with a smooth surface and nice colour.

De wortelen staan per order zorgvuldig en hygiënisch verpakt op pallets, klaar voor verdere distributie13/14
Mechanical supply of empty boxes to the production lines.

   

Alle wortelen gaan over een optische sorteermachine die al een eerste selectie doorvoert

7/14
All carrots pass through an optical sorting machine that performs the first quality selection.

Met eigen vrachtwagens just in time geleverd

14/14
Deliveries just-in-time with our own trucks.