Milieu

waterzuiveringWATERZUIVERING
Bij Kimco N.V. wordt tijdens de productie en voor het reinigen immense hoeveelheden water verbruikt. Om het waterverbruik te minimaliseren wordt een groot deel van het gebruikte water opgevangen en gezuiverd. In de waterzuivering ondergaat het vervuilde water een fysische en aerobe biologische zuivering. Na opvang van het gezuiverde water in bufferbekkens wordt dit water hergebruikt in de eerste wasstappen. Zo hebben we bij Kimco N.V. toch een aanzienlijke afname in waterverbruik gerealiseerd de afgelopen jaren.

 


verwerking van afvalVERWERKING VAN AFVAL
Het organisch afval wordt op de velden hergebruikt als bemesting. Wortelen die niet voldoen aan onze strenge kwaliteitseisen, en tijdens het productieproces worden uitgesorteerd, worden gebruikt als diervoeder. Het overige afval (papier, plastiek, hout,...) wordt selectief gescheiden en naar een recyclagebedrijf gebracht.

 
zonne-energieZONNE-ENERGIE
Sinds enkele jaren zijn de gebouwen te Dendermonde voorzien van zonnepanelen. Een groot deel van het dakoppervlak werd bedekt met zonnepanelen om zo de externe elektriciteitsbehoefte van Kimco N.V. te minimaliseren en zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare energie. Bij overproductie van hernieuwbare energie wordt deze op het openbaar netwerk overgebracht.

 IMPACT VAN DE TELERS OP HET MILIEU
Om de impact van de telers op het milieu te minimaliseren vragen wij aan al onze contracttelers om te voldoen aan de eisen van GlobalGap. Hierdoor hebben we toch reeds een indicatie dat onze telers volgens  goede landbouwpraktijken werken en de impact van bemesting ea. op het milieu proberen te minimaliseren.